Fiat Ducato (udział dłużnika 50%)

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2018-05-28 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: Fiat Ducato (udział dłużnika 50%)
Cena wywoławcza: 1 250,00
Opis:

Kościan, dnia 04-05-2018 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Nieradka


ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
tel.: 0655127167
www.komornik-koscian.pl

Sygn.akt  KM 728/16, Km 250/18, Km 2351/16, Km 1867/17, Km 694/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka mający kancelarię  w Kościanie przy ul. Dworcowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2018r.  o godz. 8.30 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika
  Koszanowo, ul. Wierzbowa 23 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Nr
Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
 ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna

1
1
Fiat Ducato poj.2.8 Diesel, r.pr. 1998, nr rej. PKS 51X9 (udział 50%)
1,00
2.500,00 zł
2.500,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż dwie godziny po tym czasie.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
                                                                 
                         na zlecenie
Komornika sądowego                           Komornik Sądowy

Asesor Komorniczy
    Michał Rychlik                            Przemysław Nieradka